eBankNET

 Bank Spółdzielczy w Stopnicy oferuje swoim Klientom system bankowości elektronicznej zapewniający obsługę wybranych przez siebie rachunków bankowych z dowolnego miejsca w formie banku internetowego.
                               Bank czynny 24h/dobę w Twoim komputerze

eBankNET to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.


W ramach systemu klient uzyskuje możliwość bieżącego sprawdzania salda rachunku, historii transakcji oraz definiowania i wykonywania przelewów. Transmisja szyfrowana ssl, certyfikat serwera z kluczem o długości 1024 bitów oraz potwierdzanie wszystkich operacji hasłami jednorazowymi znanymi wyłącznie posiadaczowi rachunku, zapewniają całkowite bezpieczeństwo systemu.                                                        eBankNet umożliwia:                                                                                                                                 

                                    ♦sprawdzanie wysokości salda rachunku,

                          ♦przeglądanie oraz drukowanie historii transakcji,
                                                                                    
                    ♦definiowanie oraz składanie krajowych poleceń przelewów,

                                   ♦zamawianie listy haseł jednorazowych,

                                              ♦dokonywanie zmian hasła.