Kurs walut

«
»
NBP
2019-04-19
USD
3.8051
0.13%
EUR
4.2802
0.03%
CHF
3.7557
-0.08%
GBP
4.9479
-0.01%
USD
3.8051
0.13%
NBP
2019-04-18
USD
3.8002
0.59%
EUR
4.2790
0.09%
CHF
3.7586
0.24%
GBP
4.9483
0.44%
USD
3.8002
752.06%
NBP
2019-04-17
USD
3.7778
-0.06%
EUR
4.2750
0.03%
CHF
3.7495
-0.31%
GBP
4.9265
-0.43%
USD
3.7778
19.87%
EUR
4.2750
337.88%
CHF
3.7495
6,276.70%
GBP
4.9265
83.56%
NBP
2019-04-16
USD
3.7802
0.03%
EUR
4.2737
-0.08%
CHF
3.7612
-0.23%
GBP
4.9476
-0.04%
USD
3.7802
0.03%
NBP
2019-04-15
USD
3.7789
-0.29%
EUR
4.2770
-0.18%
CHF
3.7698
-0.39%
GBP
4.9497
-0.03%
USD
3.7789
35.06%

    Prekursorem Banku Spółdzielczego w Stopnicy było Wolickie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pożyczkowo- Oszczędnościowe w Stopnicy, które  rozpoczęło swą działalność 19 maja 1913 r. Jednym z założycieli  był ks. Jan Zalewski – proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Stopnicy.
    W 1924 r. Statut Stowarzyszenia został dostosowany do Ustawy o spółdzielniach, jednocześnie zmieniono nazwę na Kasę Stefczyka w Stopnicy. Nadzór nad Spółdzielnią sprawował Krajowy Patronat Spółdzielczości Rolniczej we Lwowie.
    W 1934 r. Kasa zrzeszała 451 członków. Lata kryzysu gospodarczego i wydarzenia wojenne przyspieszyły ubytek funduszy obrotowych a zwłaszcza zaznaczył się odpływ wkładów oszczędnościowych. W okresie okupacji działalność gospodarcza ograniczona była do spłat zaciągniętych przed wojną pożyczek. Po wojnie działalność wznowiono 14 marca 1948r.
    W 1950 r. powstaje Gminna Kasa Spółdzielcza, której terenem działania są ówczesne gminy: Stopnicka, Wolicka, Szczytnicka i Zborowska. W 1961 r. następuje kolejna zmiana na Bank Ludowy w Stopnicy. Terenem działania Banku były gromady: Białoborze, Kargów, Pieczonogi, Tuczępy, Kołaczkowice, Stopnica.
    Bank Spółdzielczy w Stopnicy zobligowany ustawą , Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 20 czerwca 1996 roku  wyraża zgodę na zrzeszenie się  w Małopolskim Banku Regionalnym S.A. w Krakowie.
    Bank Spółdzielczy w Stopnicy realizując wymogi Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. w dniu 15 marca 2002 r. podpisał umowę zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie, który powstał poprzez połączenie siedmiu banków o zasięgu regionalnym.
    Dzięki posiadanym funduszom własnym w wymaganej wysokości Bank funkcjonuje – co najważniejsze samodzielnie stara się sprostać stawianym  mu wymaganiom i nadal rozwija się.