Kurs walut


Warning: simplexml_load_file(http://rss.nbp.pl/kursy/TabelaA.xml): failed to open stream: Connection refused in /home/platne/serwer18103/public_html/bsstopnica/modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 46

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://rss.nbp.pl/kursy/TabelaA.xml" in /home/platne/serwer18103/public_html/bsstopnica/modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 46

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/platne/serwer18103/public_html/bsstopnica/modules/mod_icurrency/mod_icurrency.php on line 51
«
»
NBP
NBP
NBP
NBP
NBP

•System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Stopnicy TUTAJ

•Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Stopnicy dostępna TUTAJ

•Polityka Ładu Korporacyjnego dostępne TUTAJ

Polityka wynagradzania  pracowników których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w  Stopnicy TUTAJ

•Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS Stopnica TUTAJ

•Schemat Organizacyjny Banku dostępny TUTAJ

•Rozpatrywanie reklamacji dostępne TUTAJ

•Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Stopnicy o stosowaniu
"Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji Nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dostępne TUTAJ

•Informacja Banku Spółdzielczego w Stopnicy dotycząca profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom według stanu na 31.12.2017 r. dostępne TUTAJ


Dane finansowe za 2017 r.
Bilans

Opinia Biegłego Rewidenta

Rachunek zysków i strat