Kurs walut

«
»
NBP
2019-04-19
USD
3.8051
0.13%
EUR
4.2802
0.03%
CHF
3.7557
-0.08%
GBP
4.9479
-0.01%
USD
3.8051
0.13%
NBP
2019-04-18
USD
3.8002
0.59%
EUR
4.2790
0.09%
CHF
3.7586
0.24%
GBP
4.9483
0.44%
USD
3.8002
752.06%
NBP
2019-04-17
USD
3.7778
-0.06%
EUR
4.2750
0.03%
CHF
3.7495
-0.31%
GBP
4.9265
-0.43%
USD
3.7778
19.87%
EUR
4.2750
337.88%
CHF
3.7495
6,276.70%
GBP
4.9265
83.56%
NBP
2019-04-16
USD
3.7802
0.03%
EUR
4.2737
-0.08%
CHF
3.7612
-0.23%
GBP
4.9476
-0.04%
USD
3.7802
0.03%
NBP
2019-04-15
USD
3.7789
-0.29%
EUR
4.2770
-0.18%
CHF
3.7698
-0.39%
GBP
4.9497
-0.03%
USD
3.7789
35.06%

•System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Stopnicy TUTAJ

•Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Stopnicy dostępna TUTAJ

•Polityka Ładu Korporacyjnego dostępne TUTAJ

Polityka wynagradzania  pracowników których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w  Stopnicy TUTAJ

•Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS Stopnica TUTAJ

•Schemat Organizacyjny Banku dostępny TUTAJ

•Rozpatrywanie reklamacji dostępne TUTAJ

•Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Stopnicy o stosowaniu
"Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji Nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dostępne TUTAJ

•Informacja Banku Spółdzielczego w Stopnicy dotycząca profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom według stanu na 31.12.2017 r. dostępne TUTAJ


Dane finansowe za 2017 r.
Bilans

Opinia Biegłego Rewidenta

Rachunek zysków i strat