I.ZARZĄD BANKU

 Prezes Zarządu
 Bogumiła Lelas  

 Wiceprezes Zarządu

 Ewa góra

                             
 Członek Zarządu                                        
 Łukasz Magdziarz

 

 II. RADA NADZORCZA

 Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Jacek Kardynał

 ZASTĘPca Przewodniczącego Rady Nadzorczej                                                       

 Kazimierz Krawczyk  

 Sekretarz Rady Nadzorczej                                               

 Elżbieta Kosmala  

 Członek Rady Nadzorczej                                                Anna Cichecka  

 Członek Rady Nadzorczej                                                        

 Małgorzata Łukasik 
 
 Członek Rady Nadzorczej                                              

 Władysław Fiutko

 Członek Rady Nadzorczej                                                    

 Jan Arendarski