Bank Spółdzielczy w Stopnicy zapewnia kompleksową obsługę klientów. Wieloletnie  doświadczenie w zakresie obsługi społeczności lokalnej pozwoliło optymalnie dopasować portfel produktów do możliwości i oczekiwań klientów.

 

Rolnicy

http://bsstopnica.pl/images/rolnik.jpg

• Rachunki bieżące i pomocnicze

• Kredyty preferencyjne z dopłatą AR i MR

• Wysokie bezpieczeństwo lokowanych środków, które są gwarantowane
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny


 

Osoby Fizyczne

http://bsstopnica.pl/images/fizyczne.jpg

• Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe

• Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową    A’vista

• Kredyty gotówkowe


 

Firmy i Instytucje

http://bsstopnica.pl/images/firmy.jpg

• Rachunki bieżące i pomocnicze

• Atrakcyjne oprocentowanie zależne od terminu i kwoty lokowanych środków

• Kredyt na działalność gospodarczą