Firmy i instytucje

 

Rachunki

  • Rachunki bieżące i pomocnicze
  • Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową dla Rady Rodziców, SKO, PKZP i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej


Lokaty oszczędnościowe:

  • dogodne terminy oszczędzania 1,3,6,12, 24 miesięcy
  • atrakcyjne oprocentowanie zależne od terminu i kwoty lokowanych środków
  • wysokie bezpieczeństwo lokowanych środków, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Kredyty

  • Kredyt na działalność gospodarczą
  • Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym
  • Kredyty inwestycyjne