Osoby fizyczne

 

Rachunki

  •  Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR)
  •  Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową A’vista

 

Lokaty oszczędnościowe:

  •  dogodne terminy oszczędzania 1,3,6,12,24 miesięcy
  •  atrakcyjne oprocentowanie zależne od terminu i kwoty lokowanych środków
  • wysokie bezpieczeństwo lokowanych środków, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Kredyty

  •  Kredyty gotówkowe konsumpcyjne
  •  Kredyty mieszkaniowe
  •  Kredyt wiosenny
  •  Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym