Osoby fizyczne

 

Rachunki

 

  • Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR)

 

  • Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową A’vista

 

Lokaty oszczędnościowe:

 

  • dogodne terminy oszczędzania 1,3,6,12,24 miesięcy

 

  • atrakcyjne oprocentowanie zależne od terminu i kwoty lokowanych środków

 

  • wysokie bezpieczeństwo lokowanych środków, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Kredyty

 

  • Kredyty gotówkowe konsumpcyjne

 

  • Kredyty mieszkaniowe

 

  • Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym