Kurs walut

«
»
NBP
2019-04-19
USD
3.8051
0.13%
EUR
4.2802
0.03%
CHF
3.7557
-0.08%
GBP
4.9479
-0.01%
USD
3.8051
0.13%
NBP
2019-04-18
USD
3.8002
0.59%
EUR
4.2790
0.09%
CHF
3.7586
0.24%
GBP
4.9483
0.44%
USD
3.8002
752.06%
NBP
2019-04-17
USD
3.7778
-0.06%
EUR
4.2750
0.03%
CHF
3.7495
-0.31%
GBP
4.9265
-0.43%
USD
3.7778
19.87%
EUR
4.2750
337.88%
CHF
3.7495
6,276.70%
GBP
4.9265
83.56%
NBP
2019-04-16
USD
3.7802
0.03%
EUR
4.2737
-0.08%
CHF
3.7612
-0.23%
GBP
4.9476
-0.04%
USD
3.7802
0.03%
NBP
2019-04-15
USD
3.7789
-0.29%
EUR
4.2770
-0.18%
CHF
3.7698
-0.39%
GBP
4.9497
-0.03%
USD
3.7789
35.06%

Rolnicy

Rachunki

  • Rachunki bieżące i pomocnicze

Lokaty oszczędnościowe:

  • dogodne terminy oszczędzania 1,3,6,12, 24 miesięcy
  • atrakcyjne oprocentowanie zależne od terminu i kwoty lokowanych środków
  • wysokie bezpieczeństwo lokowanych środków, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Kredyty

  • Kredyty obrotowe

    - na działalność rolniczą - do 3 lat
    - na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej i opału do 1 roku (1500,00zł / 1ha fizyczny użytków rolnych
    - w rachunku bieżącym

  • Kredyty inwestycyjne
  • Kredyty pomostowe
  • Kredyty preferencyjne z dopłatą AR i MR

    - z linii nIP - kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych     produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów
    - z linii nKZ - kredyty na zakup użytków rolnych
    - z linii nMR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie     ukończyły 40 roku życia
    - z linii nKL02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach     specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz     nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie     się ziemi lub lawinę

 

Obowiązuje od 01.01.2015r.

Bank Spółdzielczy w Stopnicy informuje o możliwości ubiegania się o kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania i  z częściową spłatą przez ARiMR kapitału w ramach sześciu linii kredytowych oznaczonych symbolami, tj.:

a)      RR – kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,

b)      Z – kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,

c)       PR – kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,

d)      K01/K02 – odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,

e)      MRcsk – kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników.