Rolnicy

 

Rachunki

  • Rachunki bieżące i pomocnicze

Lokaty oszczędnościowe:

  • dogodne terminy oszczędzania 1,3,6,12, 24 miesięcy
  • atrakcyjne oprocentowanie zależne od terminu i kwoty lokowanych środków
  • wysokie bezpieczeństwo lokowanych środków, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Kredyty

  • Kredyty obrotowe

    - na działalność rolniczą - do 3 lat
    - na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej i opału do 1 roku (1500,00zł / 1ha fizyczny użytków rolnych
    - w rachunku bieżącym

  • Kredyty inwestycyjne
  • Kredyty pomostowe
  • Kredyty preferencyjne z dopłatą AR i MR

z linii nIP - kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych     produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów

z linii nKZ - kredyty na zakup użytków rolnych

z linii nMR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

z linii nKL02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

 

Obowiązuje od 01.01.2015r.

     Bank Spółdzielczy w Stopnicy informuje o możliwości ubiegania się o kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania i  z częściową spłatą przez ARiMR kapitału w ramach sześciu linii kredytowych oznaczonych symbolami, tj.:

a)      RR – kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,

b)      Z – kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,

c)       PR – kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,

d)      K01/K02 – odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,

e)      MRcsk – kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników.