Przenoszenie rachunku płatniczego

 

W związku z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1997) przewiduje ustawowy obowiązek przeniesienia rachunku płatniczego między bankami, a mianowicie (art. 59ii-59it ustawy).

Jeśli posiadasz już konto w innym banku, możesz go przenieść do nas bez zbędnych formalności.

Wydrukuj i wypełnij poniższe dokumenty, ale nie podpisuj ich. Podpis złożysz w Banku w obecności pracownika.