Raport dostępności API PSD2 i Bankowości elektronicznej

  API PSD2 Bankowość elektroniczna
Raportowany
Kwartał
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
14.12.2021r. - 
13.03.2022r.
100,00 0,00 100,00 0,00
14.03.2022r. - 
13.06.2022r.
100,00 0,00 100,00 0,00
14.06.2022r. - 
13.09.2022r.
100,00 0,00 100,00 0,00
14.09.2022r. - 
13.12.2022r.
100,00 0,00 100,00 0,00