Karta Visa Classic

Karta Visa Classic

 

  • akceptowana na całym świecie międzynarodowa karta płatnicza
  • nowoczesny, uniwersalny i bezpieczny środek płatniczy zapewniający szybki dostęp do pieniędzy
  • karta wyposażona jest w mikroprocesor (tzw. chip)
  • karta wydawana jest na 3 lata, wznawiana automatycznie
  • wypłaty gotówki bez prowizji z sieci ponad 4700 bankomatów
  • płacenie za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych
  • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę
  • funkcja Visa payWave pozwalająca na dokonywanie transakcji zbliżeniowych 1

 

Transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) – transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu karty z anteną zbliżeniową w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym. Polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania transakcji przez Posiadacza karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala. Działa wyłącznie przy transakcjach o niskiej wartości, dokonanie transakcji o wyższej wartości wymaga autoryzacji kodem PIN.

 

Utrata karty