Informacja - Kredyty klęskowe.

W związku z wydłużeniem terminu udzielania kredytów klęskowych  z dopłatą ARiMR do oprocentowania do 30 czerwca 2021r. Bank Spółdzielczy w Stopnicy zaprasza klientów posiadających protokoły szkód celem udzielenia kredytu.

Dotyczy kredytów udzielanych na wznowienie produkcji w związku wystąpieniem w 2019 r. szkód powstałych w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu.

W ofercie Bank Spółdzielczy w Stopnicy posiada również kredyt ekologiczny na zakup oraz instalację towarów i urządzeń ekologicznych z okresem kredytowania do 8 lat.

Więcej informacji pod nr telefonu:

41 3779050 – Centrala Stopnica

41 3533102 – Oddział Tuczępy