Tuczępy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Stopnicy zawiadamia członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 27 Maja 2021r. o godz. 14.30 w lokalu Banku w Tuczępach odbędzie się zebranie Grupy członkowskiej Bank Spółdzielczego w Tuczępach.

 

GMINY:

Tuczępy, Szydłów, Staszów, Połaniec, Oleśnica, Kielce, Sztum.

 

(Czytaj Więcej)

PORZĄDEK OBRAD:

 

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.

4. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2020roku .

5. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Stopnicy.

6. Zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu , Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku.

7. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                     ZARZĄD

                                                                                                     BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                                                                                                                  W STOPNICY