Stopnica

Zarząd Banku Spółdzielczego w Stopnicy zawiadamia członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 28 Maja 2021r. o godz. 15.15, pl. Piłsudskiego 27, odbędzie się zebranie Grupy członkowskiej Bank Spółdzielczego w Stopnicy.

 

GMINY:

Stopnica, Busko-Zdrój, Staszów, Pacanów, Oleśnica, Solec-Zdrój, Połaniec, Rytwiany, Jędrzejów, Sandomierz, Kielce, Sosnowiec, Będzin, Bytom, Dąbrowa Górnica, Zabrze, Chorzów, Tarnów, Skawina, Mielec.

(Czytaj Więcej)

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.

4. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2020roku .

5. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Stopnicy.

6. Zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu , Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku.

7. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                     ZARZĄD

                                                                                                     BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                                                                                                                  W STOPNICY