Lista Rzeczoznawców Majątkowych preferowana przez Bank Spółdzielczy w Stopnicy, jest dostępna na stronie internetowej : www.zbp.pl