Władze Banku

 

ZARZĄD BANKU

 

PREZES ZARZĄDU
ŁUKASZ MAGDZIARZ


WICEPREZES ZARZĄDU
EWA GÓRA


CZŁONEK ZARZĄDU
BEATA JASKÓŁA

 

Zarząd

 

RADA NADZORCZA

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
JACEK KARDYNAŁ


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
KAZIMIERZ KRAWCZYK  


SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
ELŻBIETA KOSMALA  


CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
ANNA CICHECKA


CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
MAŁGORZATA ŁUKASIK
 

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
WŁADYSŁAW FIUTKO

 

Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów w art. 22aa