Loteria Visa "Jeden krok do wygrywania "

Szanowni Państwo !

Bank Spółdzielczy w Stopnicy zachęca do skorzystania z nowej loterii Visa " Jeden krok do wygrywania"

Szczegóły oferty w placówce Banku.

 

 

ZMIANY DOTYCZĄCE 3DS I TRANSAKCJI NISKOKWOTOWYCH

Bank Spółdzielczy w Stopnicy informuje iż od 01.07.2023r. zgodnie z ustawą o usługach płatniczych nie stosuje się silnego uwierzytelniania dla transakcji niskokwotowych.

Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3DS

  • 100 ( pojedyncza transakcja internetowa)
  • 400 ( suma transakcji internetowych)
  •  5    ( liczba następujących po sobie transakcji internetowych)

Nowa wersja logowania eCorpoNet- WEB

Szanowni Klienci !

Zarząd Banku Spółdzielczego w Stopnicy informuje o zmianie sposobu logowania się do systemu bankowości internetowej Klientów Biznesowych.

Logowanie dostępne jest przez eCorpoNet- WEB - wersja przeglądarkowa:

https://ecorponet.bsstopnica.pl/eCorpoNet/#/unallocated/login 

Lista Rzeczoznawców Majatkowych

Lista Rzeczoznawców Majątkowych preferowana przez Bank Spółdzielczy w Stopnicy, jest dostępna na stronie internetowej : www.zbp.pl 

WIRON – informacje dla klientów

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika o nazwie WIRON.

Zmienność stóp procentowych

Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego Bank wprowadził od 01.01.2023 r. okresowo stałą stopę procentową dla długoterminowych kredytów mieszkaniowych.

Z prawa stosowania takiego oprocentowania będą mogli skorzystać Kredytobiorcy zarówno nowi, którzy taki kredyt zaciągną po 01.01.2023r, ale także Klienci już korzystający z długoterminowych kredytów mieszkaniowych opartych o zmienną stopę procentową.

Konto Junior w naszym Banku.

Dlaczego warto otworzyć rachunek Junior?

-możliwość wydania dziecku bezpłatnej karty debetowej co jest rzadkością na rynku

-dostęp do bankowości elektronicznej/mobilnej

-zwiększenie bezpieczeństwa dziecka

-wprowadzenie dziecka w świat finansów

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (dane za ubiegły rok)

Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty nieprzekraczające w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego.