Bankowość Elektroniczna

Bank Spółdzielczy w Stopnicy oferuje swoim Klientom system bankowości elektronicznej zapewniający obsługę wybranych przez siebie rachunków bankowych z dowolnego miejsca w formie banku internetowego.

eBankNET

eBankNET to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W ramach systemu klient uzyskuje możliwość bieżącego sprawdzania salda rachunku, historii transakcji oraz definiowania i wykonywania przelewów. Transmisja szyfrowana ssl, certyfikat serwera z kluczem o długości 1024 bitów oraz potwierdzanie wszystkich operacji hasłami jednorazowymi znanymi wyłącznie posiadaczowi rachunku, zapewniają całkowite bezpieczeństwo systemu.

  • sprawdzanie wysokości salda rachunku
  • przeglądanie oraz drukowanie historii transakcji
  • definiowanie oraz składanie krajowych poleceń przelewów
  • zamawianie listy haseł jednorazowych
  • dokonywanie zmian hasła

eCorpoNET

eCorpoNet jest trzecim z systemów (oprócz HomeNet i eBankNet) bankowości elektronicznej dedykowanym dla wszystkich klientów BS. eCorpoNet został zaprojektowany jako uniwersalny system łączący cechy bankowości korporacyjnej typu home banking zaimplementowanej w systemie HomeNet oraz elektronicznej bankowości dedykowanej dla osób fizycznych zaimplementowanej w systemie eBankNet. eCorpoNet jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi korporacji. Usługa ta daje możliwość rozliczeń w trybie on-line przez cały dzień roboczy pomiędzy wszystkimi klientami posiadającymi rachunki w BS, a także zapewnia szybkie rozliczenia z kontrahentami posiadającymi rachunki w innych bankach. Dzięki eCorpoNet klienci BS będą mogli dokonywać transakcji z partnerami biznesowymi bez względu na czas i miejsce, w którym aktualnie przebywają.