Bank Spółdzielczy w Stopnicy informuje iż od 01.07.2023r. zgodnie z ustawą o usługach płatniczych nie stosuje się silnego uwierzytelniania dla transakcji niskokwotowych.

Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3DS

  • 100 ( pojedyncza transakcja internetowa)
  • 400 ( suma transakcji internetowych)
  •  5    ( liczba następujących po sobie transakcji internetowych)